SkolVision TM

Jordarter

1 Kornstorlek
1

2 Brigdalsbreen
2

3
3

4 Primärsuccession
4

6 Isalvmoran
5

7 Sandhammaren
6

8 Falsterbo
7

10 Sandstarr
8

15 Alvarmark
9

16 Alvarfetknopp
10

17 Polygonjord
11

18 Sandstäpp
12

19 Torvmosse
13

Lars Theng