Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalknarv

KalknarvKalknarv

Kalknarv, Arenaria gothica, växer på alvarmark och finns i Sverige på Gotland och på Kinnekulle i Västergötland. Förutom här finns den endast inom ett mycket begräsat område i Schweiz. Troligen är det fråga om restpopulationer från tidigare ekosystem där hjordar av växtätare höll landskapet öppet. Arten är beroende av att markerna hålls öppna och att jorden kommer fram genom tramp. Kalk gör att vissa näringsämnen binds vilket gör att konkurrensen från andra arter minskar. På 1930-talet fridlystes en del av Österplana hed och inhägnades med en stenmur för att förhindra att betesdjur skulle skada växten. Resultatet blev att markerna snabbt växte igen och blev till skog. Alla de ekologiska krav som kalknarv har som art, försvann effektivt genom fredningen. Numera är man medveten om att man måste tillgodose ekologiska krav för att få behålla de arter man vill värna genom en fridlysninge av ett område.

Besök Österplana hed på KinnekulleÖsterplana hed

Österplana hed