Stenkrassing, Hornungia petraea

Stenkrassing, Hornungia petraea

Utbredning i Norden.

Familjen Korsblommiga, Brassicaceae

Stenkrassing, Hornungia petraea Stenkrassing, Hornungia petraea Hällmarksalvar. Växtplats för Stenkrassing, Hornungia petraea