Cypresslummer, Lycopodium tristachyum

Cypresslummer, Lycopodium tristachyum

Utbredning i Norden. (har minskat starkt på de flesta håll)

Rödlistad

 
Cypresslummer, Lycopodium tristachyum Cypresslummer, Lycopodium tristachyum