Tysklönn, Acer pseudoplatanus
Tysklönn, Acer pseudoplatanus

Tysklönn, Acer pseudoplatanus

En införd art som spritt sig i våra lövskogar. Planteras ofta som parkträd, vanlig i vilt tillstånd på kontinenten.

Tysklönn, Acer pseudoplatanus Tysklönn, Acer pseudoplatanus Lönn, Acer platanoides