Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Ljungväxter, Familj Ericaceae

Ögonpyrola, Moneses uniflora

Familjen Ericaceae, ljungväxter, är en familj med 18 släkten och 27 bofasta arter i Sverige. 

Familj Ericaceae

Orthilia - björkpyrolor

Björkpyrola, Orthilia secunda

 

Björkpyrola, Orthilia secunda

Björkpyrola, Orthilia secunda

Cassiope - kantljungssläktet

Kantljung, Cassiope tetragona

 

 

 

 

   


Arctostaphylos - mjölonsläktet

Mjölon, Arctostaphylos uva-ursi

 

Mjölon, Arctostaphylos uva-ursi

Mjölon, Arctostaphylos uva-ursi

Chimaphila - rylar

Ryl, Chimaphila umbellata

 

Ryl, Chimaphila umbellata

Ryl, Chimaphila umbellata

Ryl, Chimaphila umbellata

Ryl, Chimaphila umbellata

Monotropa - tallörter

Vanlig tallört, Monotropa hypopitys ssp hypopitys

Kal tallört, Monotropa hypopitys ssp hypophegea

 

Vanlig tallört, Monotropa hypopitys ssp.hypopitys

Vanlig tallört, Monotropa hypopitys ssp.hypopitys

   

Empetrum - kråkbärssläktet

Kråkbär, Empetrum nigrum

Sydkråkbär, Empetrum nigrum ssp nigrum

Nordkråkbär, Empetrum nigrum ssp hermaphroditum

 

Sydkråkbär, Empetrum nigrum ssp nigrum

Sydkråkbär, Empetrum nigrum ssp nigrum

Nordkråkbär, Empetrum nigrum ssp hermaphroditum

Nordkråkbär, Empetrum nigrum ssp hermaphroditum

Erica - Klockljungssläktet

Klockljung, Erica tetralix

 

Klockljung, Erica tetralix

Klockljung, Erica tetralix

Pyrola -Pyrolor

Vitpyrola, Pyrola rotundifolia

Grönpyrola, Pyrola chlorantha

Klockpyrola, Pyrola media

Klotpyrola, Pyrola minor

 

Vitpyrola, Pyrola rotundifolia

Grönpyrola, Pyrola chlorantha

 

 

Rhododendron- Rododendron

Lapsk alpros, Rhododendron lapponicum

Skvattram, Rhododendron tomentosum

 

Lapsk alpros, Rhododendron lapponicum

Skvattram, Rhododendron tomentosum

Vaccinium - Odonsläktet

Blåbär, Vaccinium myrtillus

Odon, Vaccinium uliginosum

Tranbär, Vaccinium oxycoccos

 

Dvärgtranbär, Vaccinium microcarpum

Lingon, Vaccinium vitis-idaea

 

Blåbär, Vaccinium myrtillus

Odon, Vaccinium uliginosum

Tranbär, Vaccinium oxycoccos

Lingon, Vaccinium vitis-idaea

Chamaedaphne - Finnmyrtnar

Finnmyrten, Chamaedaphne calyculata

 
   

Phyllodoce - Lappljungssläktet

Lappljung, Phyllodoce caerulea

 

Lappljung, Phyllodoce caerulea

 

Calluna - Ljungsläktet

Ljung, Calluna vulgaris

 

Ljung, Calluna vulgaris

Ljung, Calluna vulgaris

Ljunghed, Mästocka i Halland

 

Ögonpyrolor, Moneses

Ögonpyrola, Moneses uniflora

 

Ögonpyrola, Moneses uniflora

Ögonpyrola, Moneses uniflora

Andromeda - Roslingar

Rosling, Andromeda polifolia

 

Rosling, Andromeda polifolia

Rosling, Andromeda polifolia

Växtplats för rosling, Andromeda polifolia

 

Kalmia - Kalmior

Krypljung, Kalmia procumbens

 

Krypljung, Kalmia procumbens

Krypljung, Kalmia procumbens

Arctous - Ripbärssläktet

Ripbär, Arctous alpina

 

Ripbär, Arctous alpina

Ripbär, Arctous alpina

Harrimanella - Mossljungssläktet

Mossljung, Harrimanella hypnoides

 

 

 

 

 

 

Klockljung, Erica tetralix