Kalkdån, Galeopsis angustifolia
Kalkdån, Galeopsis angustifolia

Kalkdån, Galeopsis angustifolia

Utbredning i Norden.

Lokal: 1275397 6476809

Kalkdån, Galeopsis angustifolia Kalkdån, Galeopsis angustifolia Kalkdån, Galeopsis angustifolia