Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Grobladsväxter

- Familjen PlantaginaceaeSläkten inom familjen Plantaginaceae

 

Callitriche, lånkar

Digitalis, fingerborgsblommor

Linaria, sporrar

Plantago, kämpar

Chaenorhinum, småsporrar

Cymbalaria, murrevor

Globularia, bergskrabbor

Kickxia, spjutsporrar

Misopates, kalvnosar

Veronica, veronikor

Hippuris, hästsvansar

   


Familj Plantaginaceae

Callitriche - lånkar

sommarlånke, Callitriche cophocarpa

klolånke, Callitriche hamulata

höstlånke, Callitriche hermaphroditica

smålånke, Callitriche palustris

plattlånke, Callitriche platycarpa

dikeslånke, Callitriche stagnalis

 

sommarlånke, Callitriche cophocarpa

sommarlånke, Callitriche cophocarpa

   

Digitalis, fingerborgsblommor

fingerborgsblomma, Digitalis purpurea

 

 

fingerborgsblomma, Digitalis purpurea

 

fingerborgsblomma, Digitalis purpurea

   

Linaria, sporrar

strimsporre, Linaria repens

gulsporre, Linaria vulgaris

 

 

strimsporre, Linaria repens

strimsporre, Linaria repens

gulsporre, Linaria vulgaris

gulsporre, Linaria vulgaris

   

Plantago, kämpar

 

strandkämpar, Plantago coronopus

svartkämpar, Plantago lanceolata

groblad, Plantago major

gulkämpar, Plantago maritima

rödkämpar, Plantago media

dvärgkämpar, Plantago tenuiflora

strandpryl, Plantago uniflora

svartkämpar, Plantago lanceolata

 

groblad, Plantago major

gulkämpar, Plantago maritima

rödkämpar, Plantago media

   

Chaenorhinum, småsporrar

småsporre, Chaenorhinum minus

 

 

   

Cymbalaria, murrevor

murreva, Cymbalaria muralis

 

 

murreva, Cymbalaria muralis

 
   

Globularia, bergskrabbor

bergskrabba, Globularia vulgaris

 

bergskrabba, Globularia vulgaris

bergskrabba, Globularia vulgaris

   

Kickxia, spjutsporrar

spjutsporre, Kickxia elatine

 

 
   
   

Misopates, kalvnosar

kalvnos, Misopates orontium

 

 
   
   

Veronica, veronikor

 

åkerveronika, Veronica agrestis

fjällveronika, Veronica alpina

vattenveronika, Veronica anagallis-aquatica

sumpveronika, Veronica anagalloides

fältveronika, Veronica arvensis

bäckveronika, Veronica beccabunga

dikesveronika, Veronica catenata

teveronika, Veronica chamaedrys

trådveronika, Veronica filiformis

klippveronika, Veronica fruticans

murgrönsveronika, Veronica hederifolia

strandveronika, Veronica longifolia

 

skogsveronika, Veronica montana

ärenpris, Veronica officinalis

luddveronika, Veronica opaca

trädgårdsveronika, Veronica persica

glansveronika, Veronica polita

alvarveronika, Veronica praecox

dyveronika, Veronica scutellata

majveronika, Veronica serpyllifolia

axveronika, Veronica spicata

klibbveronika, Veronica triphyllos

vårveronika, Veronica verna

bäckveronika, Veronica beccabunga

teveronika, Veronica chamaedrys

skogsveronika, Veronica montana

ärenpris, Veronica officinalis

trådveronika, Veronica filiformis

 
   

Hippuris, hästsvansar

hästsvans, Hippuris vulgaris

ishavshästsvans, Hippuris tetraphylla

 

hästsvans, Hippuris vulgaris

 
   
   

 

Jotunheimen