Kärlväxter

Kärlväxternas systematik

En modern systematik för kärlväxter baserad bland annat på genetiska analyser.

Klass Lummerväxter

Klass Psilotopsida
(låsbräkenväxter och ormtungor)

Klass Fräkenväxter Klass Ormbunksväxter
Överklass Nakenfröiga växter Klass Enhjärtbladiga blomväxter Klass Tvåhjärtbladiga blomväxter