Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

 

romeleåsen

Bokskog

På Romeleåsen i södra Skåne finns bokskog som gynnas av det milda skånska klimatet. I kärren finns lövgroda och ätlig groda som saknas i övriga Sverige.

älgar

Taigans primärkonsumenter

Älgar är vanliga i större delen av barrskogsområdet.

ljungpipare

Ljungpipare

En vanlig fågel i tundraområden i norra europa är ljungpipare vars vemodiga vissling ljuder över hedarna.

 

 

 

 

 

 

 

Tempererad lövskog mm >>> NY SIDA

Taiga

Stäpp

Tundra

Berg