Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

Almskog

örups almskog

Örups almskog drabbades i början av 1980-talet av almsjuka.

Växter och lavar

Dominerande växtarter

Vitsippa, Anemone nemorosa

Skogsbingel, Mercurialis perennis

Svalört, Ranunculus ficaria

Alm, Ulmus glabra

 

Dominerande mossor

Sprötmossor, Eurhynchium

 

Övriga vanliga arter

Kirskål, Aegopodium podagraria

Gulsippa, Anemone ranunculoides

Hassel, Corylus avellana

Rundhagtorn, Crataegus laevigata

Ask, Fraxinus excelsior

Nejlikrot, Geum urbanum

Skogstry, Lonicera xylosteum

Stinksyska, Stachys sylvatica

 

Mossor

Kalkgräsmossa, Brachythecium glareosum

 

Vitsippa, Anemone nemorosa Gulsippa, Anemone ranunculoides
 
  Svalört, Ranunculus ficaria