SkolVision TM

Halvvingar, Ordning Hemiptera

Underordning Auchenorrhyncha, stritar

1 Blågrön kärrstrit Cicadella viridis
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Lars Theng