Ordning Mecoptera - Näbbsländor
Panorpa vulgaris

Panorpa vulgaris, mörkfläckad skorpionslända

Den vanligaste arten av näbbsländor i Sverige

Ordning Mecoptera

Familj: Panorpidae, skorpionsländor, fyra arter av släktet Panorpa

Familj: Boreidae, snösländor, två arter av släktet Boreus