SkolVision TM

Trollsländor Ordning Odonata

1 Blå jungfruslända Calopteryx virgo 2
1

2 Blå jungfruslända Calopteryx virgo
2

3 Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
3

4 Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
4

5 Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata 2
5

6 Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
6

7 Bred trollslända Libellula depressa
7

8 Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
8

9 Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
9

Lars Theng