Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

Mindre flugsnappare

Biologi 1

 

Bilder till kursen

Organismbiologi

  Livets utveckling  
     
     

 

Genetik

Cellcykel Centrala dogmat Monohybrid nedärvning Dihybrid nedärvning
Cellcykel Centrala dogmat Monohybrid nedärvning Dihybrid nedärvning
Lacoperonet kopplade anlag överkorsning  
Lacoperonet Kopplade anlag Överkorsning  
       
       

 

Ekologi

       
       
Fosforns kretslopp Kvävets kretslopp kolets kretslopp
Växters näringsbehov Fosforns kretslopp Kvävets kretslopp Kolets kretslopp
    Urea  
    Urea som kvävekälla  
Näringskedja  
Näringskedja Näringsväv