Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

diptera

Tvåvinge

 

 

 

 

 

 

Ekologi

Översikt Kurs Biologi 1

- Kursdel Ekologi

  Del
  Inledning - översikt
1 Ekologiska grundbegrepp
2 Ekosystem - biom
3 Energiflöde och cirkulation av näring
4 Mark
5 Produktion i ekosystem
6 Terrestra ekosystem
7 Akvatiska ekosystem
8 Marina ekosytem
9 Biologisk mångfald
10 Etologi
11 Evolution

 

Artkunskap för Biologi 1

Skrattmås Salepsrot Liten guldvinge tångbark

Fåglar

Växter

Insekter

Övriga evertebrater

 

 

 

Lektioner - ekologi

Inledning

Film, allmän ekologi, Gerold Berg

kalknarv
Livets organisationsnivåer Kalknarv - om vikten av att känna till ekologiska krav Flugblomster m fl, ekologiska krav
bokskog Energiinstrålning  
Bokskogar på olika underlag Energiinstrålning  
     
     

 

Biotiska faktorer

Producenter

Konsumenter

Destruenter

Abiotiska faktorer

 


1. Ekologiska grundbegrepp

Biotop betyder livsrum och används ofta för att beteckna en viss typ av miljö översiktligt.

Habitat är en arts livsrum. Det är alltså fråga om en miljö där de speciella krav som en viss art har uppfylls och där arten då kan leva.

Ruderatmark - störd mark, växter på ruderatmark är snabba att etablera sig men konkurrenssvaga

Coevolution - samevolution

Symbios - fakultativ eller obligat

Näringskedja Näringsväv Gulreseda
Näringskedja Näringsväv Ruderatmark
svartfläckig blåvinge    
Symbios

 

 
     
     

 

Symbios mellan Acacia och myror 

 

 

Symbios mellan fjärilar och myror

 


2. Ekosystem - biom

Uppgift biom

Biom    
Världens biom    
     
     

 


3. Energiflöde och cirkulation av näring

Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosfor kretslopp

Kolets kretslopp

Kvävets kretslopp

Fosforns kretslopp

Kvävefixering    

Kvävefixering

   

 

4. Mark

Fil

5. Produktion i ekosystem

Nettoprimärproduktion Energiinstrålning Livets organisationsnivåer
Nettoprimärproduktion Energiinstrålning Livets organisationsnivåer
     

 


7. Akvatiska ekosystem

  skiktning eutrof
 

Skiktningen orsaker i sjöar

Fosfornivåer

vårcirkulation sommarstagnation vinterstagnation

vårcirkulation

Sommarstagnation

Vinterstagnation
     
     

 


8. Biologisk mångfald

Fil

SXY lektioner, sedan prov