Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

Bioteknik


Undervisningen i kursen Bioteknik ska behandla följande centrala innehåll:

Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.

Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler.

Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.

Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning.

Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.

Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.
(ur Skolverkets skrifter)

Bioteknik : BIOBIT0 Skolverkets beskrivning


Planering - delar

Bilder

Laborationer

Uppgifter

Virus

Bioteknik - sekvens