Utbyte av gas

Partialtryck hos syre och koldioxid

Partialtrycket för syrgas och koldioxid bestämmer om en gas avlämnas eller upptas av blodet i en vävnad.