Lingon med Lingonsvulst
Alnus glutinosa, klibbal med alknottror

Alnus glutinosa, klibbal med alknottror

Orsakas av Eriophyes laevis som är ett kvalster. En synonym är Phytoptus laevis men det namnet rekommenderas inte.

Klibbal, Alnus glutinosa

Galler

Alnus glutinosa, klibbal med alknottror Alnus glutinosa, klibbal med alknottror Alnus glutinosa, klibbal med alknottror
Alnus glutinosa, klibbal med alknottror Alnus glutinosa, klibbal med alknottror Alnus glutinosa, klibbal med alknottror
Alnus glutinosa, klibbal med alknottror    
Alnus glutinosa, klibbal med alknottror