Pietá av marmor från Carrara

Marmorstaty Pietá, Peterskyrkan i Rom

Skulpturen gjordes 1499 av Michelangelo. Den är huggen i marmor från de stenbrotten vid Carrara.


Visa större karta

Carraramarmor har brutits i över 2000 år och fortsätter att vara eftertraktat som material för husbyggnad och bildhuggeri.