Åker på isälvssediment

Åker på isälvssediment

Lokal: 1353006, 6456617