SkolVision TM

Näringsämnen och kretslopp

1
1

2_C-kretslopp
2

3_N-kretslopp
3

3_N-Urea
4

4_O-kretslopp
5

5_P-kretslopp
6

7_Begränsandefaktor
7

8_Nettoprimärproduktion
8

9_Kalk-Ophrys
9

Lars Theng