SkolVision TM

Kalk och pH

Försurning och kalkning

1 Karbonat-pH
1

2 DalaKalk
2

3 Karbonat
3

4 Oxonium-pH
4

5 pH
5

6 pHlake
6

Lars Theng