www.Skolvision.se

 

Cladonia stellaris - fönsterlav

Fönsterlav är en av våra mest välkända lavar som dock ofta felaktigt kallas vitmossa. Det man lägger märke till på växtplatserna är det kuddlika växtsättet som gör att den sticker ut bland de andra ljusa lavarna. Laven har tidigare använts för att suga upp fuktighet mellan ytter och innerfönster, därav namnet. I renbetesland är den viktig för renar under vintern.

Den ljusa laven i främre mitten är gulvit renlav (Cladonia arbuscula), och den mörkare som omger den är grå renlav (Cladonia rangiferina).
Cladonia-arbuscula - gulvit renlav