Svartfläckig blåvinge Maculinea arion

Svartfläckig blåvinge Maculinea arion

På värdväxten Backtimjan Thymus serpyllum

Tas omhand av hedrödmyra Myrmica sabuleti

Flygtid mitten av juli - början av augusti  
Värdväxter

Kungsmynta Origanum vulgare

Backtimjan Thymus serpyllum (främsta värdväxten)