Puktörneblåvinge, Polyommatus icarus
Puktörneblåvinge, Polyommatus icarus

Puktörneblåvinge, Polyommatus icarus

Flygtid

April-oktober

 
Värdväxt

Mest käringtand, Lotus corniculatus men även
rödklöver, Trifolium pratense,
vitklöver,
Trifolium repens,
blålusern Medicago sativa, och
Busktörne Ononis spinosa

 

 

 
Väpplingblåvinge, Polyommatus dorylas Svartfläckig blåvinge Maculinea arion