schackbräde, Melanargia galathea
schackbräde, Melanargia galathea

schackbräde, Melanargia galathea

En mellaneuropeisk art som tillfälligt observeras i Sverige. Bilden från Frankrike.