Citronfjäril, Gonepteryx rhamni
Citronfjäril, Gonepteryx rhamni

Citronfjäril, Gonepteryx rhamni

En vanlig art som flyger under nästan hela säsongen och även mycket milda vinterdagar.

Flygtid Övervintrare flyger om våren. En ny generation kläcks och flyger från juli månad till in på hösten.  
Värdväxt

Brakved, Frangula alnus

(vetenskaplig synonym Rhamnus frangula L.)

 

Citronfjäril, Gonepteryx rhamni Citronfjäril, Gonepteryx rhamni Citronfjäril, Gonepteryx rhamni
Citronfjäril, Gonepteryx rhamni Citronfjäril, Gonepteryx rhamni Citronfjäril, Gonepteryx rhamni