Pygmerördrom, Ixobrychus sturmiiMarkberedning

Växter på Fuerteventura

Androcymbium psammophilum

Calotropis procera

Caralluma burchardii

Cistanche phelypaea

Dipcadi serotinum

Euphorbia handiensis

Launaea arborescens

Zygophyllum fontanesii

Fuerteventura

 

Besök 181231 - 190114Lokaler på ön

Besök från 31/12-18 till den 14/1-2019

31/12-2018 Saliner, söder om flygplatsen
1/1-2019 Costa Calma Faro de Morro Jable Längre ut på Jandia-halvön
2/1-2019 Costa Calma - La Pared -Fayagua - Betancuria - dammen vid Los Molinos
3/1-2019 La Pared Costa Calma Cuchillos de Vigán
4/1-2019 Jandia
5/1-2019 Las Penitas
6/1-2019 Saliner Barranco de Rio Cabras
7/1-2019 Costa Calma - Pajara - Betancuria - El Cotillo - Corralejo
8/1-2019 Corralejo - La Oliva - Tindaya - Taca - La Oliva - Lajares - Corralejo
9/1-2019 Tindaya
10/1-2019 Barranco de Rio Cabras Costa Calma (28.162052, -14.228210)
11/1-2019 Los Molinos
12/1-2019 La Oliva - El Jablito - nv Corralejo - Puert del Rosario - Tesjuate - Getfarmen (28.406642,-13.960638)
13/1-2019 Los Molinos - Tindaya - Corralejo
14/1-2019 Barranco del Torre - vid Sheraton (s Castillo Caleta de Fuste)


31/12-2018 Saliner, söder om flygplatsen

Himantopus himantopus

Styltlöpare

 

Tringa totanus

Rödbena

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

 

 

 

Längs vägen ned mot Costa Calma

Falco tinnunculus dacotiae

Tornfalk

 

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

Bubulcus ibis

Kohäger

vid oasis park

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

vid hus

 


1/1-2019 Costa Calma

Streptopelia senegalensis

Palmduva

 

Streptopelia decaocto

Turkduva

 

Carduelis carduelis

Steglits

 

Bubulcus ibis

Kohäger

 

 

 

 

 

Precis söder om skogen finns ett torrt område med gott om fjärilar och andra insekter (se senare 10/1)

Faro de Morro Jable

Myiopsitta monachus

Munkparakit

 

Streptopelia decaocto

Turkduva

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

Bubulcus ibis

Kohäger

 

Sylvia conspicillata

Glasögonsångare

 
 

Korp

 
 

Tamduva

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 
     

 

 

 

Längre ut på Jandia-halvön

Dalen innan vägen till Cofete går in

Jandia

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Neophron percnopterus

Smutsgam

2

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

Bubulcus ibis

Kohäger

 

 

 

 

Euphorbia handiensis

Jandiatörel

 

Jandiatörel Euphorbia handiensis


2/1-2019 Costa Calma - La Pared -Fayagua - Betancuria - dammen vid Los Molinos

Fayagua

Upupa epops

Härfågel

 

Sylvia melanocephala

Sammetshätta

2

Saxicola dacotiae

Kanariebuskskvätta

 

Sylvia conspicillata

Glasögonsångare

 

Betancuria

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

 

dammen vid Los Molinos

Upupa epops

Härfågel

 

Tadorna ferruginea

Rostand

 

Himantopus himantopus

Styltlöpare

 

 

Kricka

 

 

Gräsand

 

 

Gråhäger

 

 

Silkeshäger

 

Bucanetes githagineus

Ökentrumpetare

 

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Pterocles orientalis

Svartbukig flyghöna

 

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 

Neophron percnopterus

Smutsgam

2

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

 

Sothöna

 

 

Sädesärla

 

Puert de Los Molinos

 

Myskanka

hmm

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

Catalina Garcia

Den uttorkade dammen vid Catalina Garcia

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Sylvia melanocephala

Sammetshätta

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 


3/1-2019 La Pared

Tadorna ferruginea

Rostand

 

Pterocles orientalis

Svartbukig flyghöna

 

 

Costa Calma

Södra delen där "skogen" tar slut

 

Cuchillos de Vigán

Vid Tequital

Neophron percnopterus

Smutsgam

 

 

   

 

 

 

Valle de Cueva

Bucanetes githagineus

Ökentrumpetare

 

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

Getfarm

Neophron percnopterus

Smutsgam

 

     
   

 

 


4/1-2019 Jandia

Tittade på Euphorbia handiensis igen och åkte vidare mot fyren

Fyren i sydväst

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

Numenius phaeopus

Småspov

 
 

Drillsnäppa

 

 

Mot Cofete

 

Kanariebuskskvätta

fiket i Cofete

 

 

 

Euphorbia canariensis

 

 

 

Söder om hotell Mélia

 

Svartbent strandpipare

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

 

Silkeshäger

 

 

Korp

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

 


5/1-2019 Las Penitas

Streptopelia decaocto

Turkduva

 

Streptopelia senegalensis

Palmduva

spelande

 

Tamduva

 

 

Korp

 

Falco tinnunculus dacotiae

Tornfalk

 

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

Sylvia melanocephala

Sammetshätta

 

Cyanistes teneriffae degener

Koboltmes

 

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 

 

Klipphöna

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

 


6/1-2019 Saliner Barranco de Rio Cabras

längs vägen Tequital

Neophron percnopterus

Smutsgam

 

     
   

 

 

salinerna

 

Myrspov

 

Numenius phaeopus

Småspov

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

 

En väg in mot Barranco del Torres någon km väster om salinerna

 

Klipphöna

 

     
   

 

 

FV-2 västerut till en avfart mot Barranco del Antigua.

Damm vid 28.383097, -13.928255

Torrlagd

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 

     
   

 

 

Genom byn Los Alares norrut

Sylvia conspicillata

Glasögonsångare

 

     
   

 

 

 

mot en getfarm vid 28.405819, -13.960221

Alaudala rufescens

Dvärglärka

rikligt

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

 

Söder om Triquivijate

Burhinus oedicnemus

Tjockfot

 

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

 

Rosa del Taro dammen, norr om Triquivijate

Tadorna ferruginea

Rostand

 

 

Myskand

 

 

Hämpling

 

 

Barranco de Rio Cabras

Parkerade på Camino Vertedero vid 28.480330, -13.899129

Neophron percnopterus

Smutsgam

 

 

 

 

 

 

 

 

Gick längs diket/muren ned till ravinen

Tadorna ferruginea

Rostand

rikligt

Himantopus himantopus

Styltlöpare

 

Saxicola dacotiae

Kanariebuskskvätta

 
 

Silkeshäger

 

Upupa epops

Härfågel

 
 

Skatgök

 

 

 

 

Uppe ur ravinen väntade sex stycken smutsgamar och en varfågel


7/1-2019 Costa Calma - Pajara - Betancuria - El Cotillo - Corralejo

Tamarisk i ravin strax söder om betancuria 28.416071, -14.059244

Sylvia melanocephala

Sammetshätta

2

Streptopelia senegalensis

Palmduva

 

Falco tinnunculus dacotiae

Tornfalk

 

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyren norr om El Cotillo

Numenius phaeopus

Småspov

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

 

El Cotillo till Corraleja längs kusten

Numenius phaeopus

Småspov

 
 

Större strandpipare

 
 

Roskarl

 

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

 

 


8/1-2019 Corralejo - La Oliva - Tindaya - Taca - La Oliva - Lajares - Corralejo

El Cotillo till Corralejo längs kusten

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 

 

Korp

 

Lanius excubitor koenigi

Varfågel

 

Pterocles orientalis

Svartbukig flyghöna

 

Burhinus oedicnemus

Tjockfot

 

Cursorius cursor

Ökenlöpare

 

Chlamydotis undulata

Ökentrapp

en på långt håll

 

 

 

 

 

 

 

Öster om Corralejo

Numenius phaeopus

Småspov

 
 

Myrspov

 

Calidris alpina

Kärrsnäppa

 

Tringa nebularia

Gluttsnäppa

 

Calidris alba

Sandlöpare

 
 

Större strandpipare

 
 

Kustpipare

 
 

 

 

 

 

 

 


9/1-2019 Tindaya

Chlamydotis undulata

Ökentrapp

fyra spelande

Cursorius cursor

Ökenlöpare

 

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

 
 

 

 

 


10/1-2019 Barranco de Rio Cabras

Platalea leucorodia

Skedstork

 

Neophron percnopterus

Smutsgam

 

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

 

Korp

 

Himantopus himantopus

Styltlöpare

 

Upupa epops

Härfågel

 

Tadorna ferruginea

Rostand

 

 

Mindre strandpipare

 

Sylvia conspicillata

Glasögonsångare

 

Streptopelia senegalensis

Palmduva

 

Streptopelia decaocto

Turkduva

 

Ixobrychus sturmii

Pygmerördrom

 

 

Skogssnäppa

 

 

Costa Calma (28.162052, -14.228210)

Porphyrio alleni

Mindre sultanhöna

 

Ficedula parva

Mindre flugsnappare

 

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 

Streptopelia decaocto

Turkduva

 
 

Rödgumpad bulbyl

 


11/1-2019 Los Molinos

Dammen

Tadorna ferruginea

Rostand

 

Falco pelegrinoides

Berberfalk

 

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 
 

 

 
 

 

 

Vid ruinen längs vägen 1 km norr om dammen

Saxicola dacotiae

Kanariebuskskvätta

 

Oenanthe deserti

Ökenstenskvätta

 
 

 

 

 

 

12/1-2019 La Oliva - El Jablito - nv Corralejo - Puert del Rosario - Tesjuate - Getfarmen (28.406642,-13.960638)

Fick tips om tornuggla vid L Oliva. Hörs från Hotel Boutique & Villas Casa Vieja. Även vid Las Peñitas.

Caralluma burchardii

 

rikligt

Androcymbium psammophilum

 

 

Zygophyllum fontanesii

 

 

 

Medelhavstrut

 

 

Kohäger

 

 

Dvärglärka

 

 

Spansk sparv

 

 

Ökentrumpetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/1-2019 Los Molinos - Tindaya - Corralejo

Ökenstenskvättan var inte kvar.

 

Styltlöpare

 

 

Rostand

 

 

Spansk sparv

 

 

Klipphöna

 

 

Gråhäger

 

 

Ökentrumpetare

 

 

14/1-2019 Barranco del Torre - Sheraton (s. om Castillo Caleta de Fuste)

Över vägen när vi passerade Sheraton

Apus unicolor

Enfärgad seglare

 

     

 

 

 

Jandia

 

Catalina Garcia

 

Las Penitas (penjitas)

 

Barranco de la Torre

 

Barranco de Rio Cabras

 

Rio Cabras gorge

med AFRICAN DWARF BITTERN Ixobrychus sturmii

 

Los Molinos

 

La Oliva

 

El Cotillo

 

Corralejo

 Fåglar på ön

 

Vetenskapligt namn

svenska

engelska

spanska

Tadorna ferruginea

Rostand

Ruddy Shelduck

Tarro Canelo

Anas penelope

Bläsand

Eurasian Wigeon

 

Anas crecca

Kricka

Common Teal

 

Anas discors

Blåvingad årta

Blue-winged Teal

 

Alectoris barbara koenigi

Klipphöna

 

 

Calonectris borealis
(Calonectris diomedea borealis)

Gulnäbbad lira

Cory's Shearwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serinus canaria

Kanariesiska

Atlantic Canary

canario

 

 

 

 

Corvus corax tingitanus 

korp

 

 

Morus bassanus

Havssula

 

 

Phalacrocorax carbo

Storskarv

 

 

Bubulcus ibis

Kohäger

 

 

Egretta garzetta

Silkeshäger

 

 

Ardea cinerea

Gråhäger

 

 

Platalea leucorodia

Skedstork

 

 

 

 

 

 

Anas penelope

 

 

 

 

 

 

 

Anas acuta

Stjärtand

 

 

Anas clypeata

Skedand

 

 

Aythya collaris

Ringand

 

 

Neophron percnopterus

Smutsgam

 

 

Buteo buteo insularum

Ormvråk

 

 

Falco tinnunculus dacotiae

Tornfalk

Common Kestrel

cernícalo vulgar

Falco peregrinoides

Berberfalk

 

 

 

 

 

 

Sothöna (Fulica atra

Sothöna

 

 

Chlamydotis undulata

Ökentrapp

 

 

Himantopus himantopus

Styltlöpare

 

 

Burhinus oedicnemus

Tjockfot

 

 

Cursorius cursor

Ökenlöpare

 

 

Charadrius dubius

Mindre strandpipare

 

 

Charadrius hiaticula

Större strandpipare

 

 

Charadrius alexandrinus

Svartbent strandpipare

 

 

Pluvialis apricaria

Ljungpipare

 

 

Pluvialis squatarola

Kustpipare

 

 

Calidris alba

Sandlöpare

 

 

Calidris alpina

Kärrsnäppa

 

 

Gallinago gallinago

Enkelbeckasin

 

 

Numenius phaeopus

Småspov

 

 

Tringa erythropus

Svartsnäppa

 

 

Tringa totanus

Rödbena

 

 

Tringa nebularia

Gluttsnäppa

 

 

Streptopelia senegalensis

 

Laughing Dove

 

 

 

 

 

Saxicola dacotiae

Kanariebuskskvätta

 

 

Saxicola torquata

Svarthakad buskskvätta

 

 

Turdus pilaris

Björktrast

 

 

Sylvia conspicillata

Glasögonsångare

 

 

Sylvia melanocephala

Sammetshätta

 

 

Sylvia hortensis

Herdesångare

 

 

Phylloscopus inornatus

Taigasångare

 

 

Phylloscopus collybita

Gransångare

 

 

Phylloscopus ibericus

Iberisk gransångare

 

 

Phylloscopus canariensis

kanariegransångare

 

 

Parus teneriffae degener

Koboltmes

 

 

Corvus corax

Korp

 

 

Lanius meridionalis koenigi

Ökenvarfågel

 

 

Passer hispaniolensis

Spansk sparv

 

 

Carduelis cannabina

Hämpling

Linnet

pardillo común

Bucanetes githagineus

Ökentrumpetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carduelis cannabina

 

 

 

Falco tinnunculus canariensis

Tornfalk

Common Kestrel

 

Larus michahellis

Medelhavstrut

Yellow-legged Gull

gaviota patiamarilla

Columba livia

Tamduva

Common Pigeon (Rock Dove)

paloma bravía

Erithacus rubecula

Rödhake

Robin

petirrojo

Turdus merula cabrerae

Koltrast

Blackbird

mirlo común

Sylvia melanocephala

Sammetshätta

Sardinian Warbler

curruca cabecinegra

Sylvia atricapilla

Svarthätta

Blackcap (Eurasian Blackcap)

curruca capirotada

Phylloscopus canariensis

Kanariegransångare

Canary Islands Chiffchaff

mosquitero canario

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Alpkråka

Red-billed Chough

chova piquirroja

Anthus berthelotii

Kanariepiplärka

Berhelot's Pipit

bisbita caminero

Medelhavstrut, Larus michahellis

   

 

 

Länkar

Introducerade växtarter på Fuerteventura

Fåglar på Fuerteventura

Sällsynta fåglar i Spanien

Calotropis procera på Kanarieöarna