Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

Nk 1a1 - Naturkunskap 1a1Naturkunskap 1b

Skolverket beskrivning av ämnet

Allmänt

Planering

Miljö

Geologi

Ekologi och ekosystemtjänster

Energi

Sexualitet och relationer

 Bilder

     
Ekologi
Fortosyntes och cellandning    
Fotosyntes och cellandning    
     
Begränsande faktorer Nettoprimärproduktion  
Begränsande faktorer Nettoprimärproduktion i olika biom  
     
Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosfor kretslopp
Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosforns kretslopp
     
Urea Syrets kretslopp  
Urea som näring Syrets kretslopp  

 


Laborationer

Mineraler och bergarter 1 Kalk och pH

Djurgrupper

Organismer i förna

Biom


Uppgifter

Växter

Ekologi instuderingsfrågor

Artbestämning av fåglar

Sexualitet och relationer länk 6 kap. Om sexualbrott

Sexualitet och relationer. Sexuellt överförda sjukdomar