Svenska skogar

Skogar

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nk 1b Kursen

Uppgifter och laborationer

Del

 

Jordens resurser

 

 

   

Resurser

Hållbarhet

Miljöhistoria

Industriella revolutionen

 

Miljögifter

Tungmetaller

Plast

   

Ekosystem

 

 

   

Universum

Kemi

Jordklotet

Mineraler och bergarter

 

Istid

Marken

 

   

Naturbruk

 

 

   

Ekologi

Ekosystem

Näring och kretslopp

Energiflöde

Liv

Evolution

Biom

Svenska skogar

Fjäll

Sötvatten

Hav

Biologisk mångfald

Ekosystemtjänster

Jordbruk

Skogsbruk

   

Energi

 

 

   

Energi - fakta

Enegiomvandling

Effekt

Energikällor - översikt

Fossila bränslen

Peak oil

Peak

 

Försurning

Växthuseffekt

Kärnkraft

Vind

Solenergi

Geotermisk

Biobränslen

Framtidens energi

   

Hållbar utveckling

       

 

Bio

 

Gen

 

   

Celler och bioteknik

 

 

   

Bioteknik

Biomolekyler

Celler

DNA och RNA

 

Gener

Cellteknik

Genteknik

GMO

 

   

Hälsa och livsstil

 

 

   

Hälsa och ohälsa

Riskfaktorer

Tobak

Droger

Kroppen

Kost och hälsa

Energiomsättning

Kondition

Stress

Sömn

Gifter

Strålning

   

Hälsorisker

 

 

   
         

Sexualitet

 

 

   

Kvinnor och män

Pubertet

Kön och identitet

Lust

Relationer

Flock

 

Sexuell selektion

Val av partner

Sexuell hälsa

Graviditet

Infektioner

 

   
         

 Bilder

     
Ekologi
Fortosyntes och cellandning    
Fotosyntes och cellandning    
     
Begränsande faktorer Nettoprimärproduktion  
Begränsande faktorer Nettoprimärproduktion i olika biom  
     
Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosfor kretslopp
Kolets kretslopp Kvävets kretslopp Fosforns kretslopp
     
Urea Syrets kretslopp  
Urea som näring Syrets kretslopp