Skogsbruk

 


2020-03-28


Småskaligt skogsbruk i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Gamla i huvudsak fulllvuxna träd tas ut. Avverkning med motorsåg och utkörning med en liten och lätt skotare, Woodtiger GJ30 Hybrid. Bullaren, Tanum.