Nätvide, Salix reticulata

Nätvide, Salix reticulata

Utbredning i Norden.