Skavfräken, Equisetum hyemale
Skavfräken, Equisetum hyemale

Skavfräken, Equisetum hyemale

Utbredning i Norden.

Skavfräken, Equisetum hyemale
Skogsfräken, Equisetum sylvaticum Skavfräken, Equisetum hyemale Trådfräken Equisetum scirpoides