Rundsileshår, Drosera rotundifolia
Rundsileshår, Drosera rotundifolia

Rundsileshår, Drosera rotundifolia

Utbredning i Norden.

Arter av släktet Drosera, sileshår.

Storsileshår, Drosera anglica

Småsileshår, Drosera intermedia

Rundsileshår, Drosera rotundifolia

   
Rundsileshår, Drosera rotundifolia    
Storsileshår, Drosera anglica Storsileshår, Drosera anglica Storsileshår, Drosera anglica