Strandlummer, Lycopodiella inundata
Strandlummer, Lycopodiella inundata

Strandlummer, Lycopodiella inundata

Bilderna tagna vid Sandhammaren i Skåne.

Utbredning i Norden.

Klass: Lummerväxter, Lycopodiopsida

Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata
Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata
Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata
Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata Strandlummer, Lycopodiella inundata