Taigaörnbräken, Pteridium aquilinum ssp latiusculum
Örnbräken

Örnbräken, Pteridium aquilinum
(Taigaörnbräken, Pteridium aquilinum ssp. latiusculum)

Slokörnbräken, Pteridium aquilinum ssp aquilinum

Utbredning i Norden.

Taigaörnbräken, Pteridium aquilinum latiusculum Taigaörnbräken, Pteridium aquilinum latiusculum Taigaörnbräken, Pteridium aquilinum latiusculum
   
Taigaörnbräken, Pteridium aquilinum latiusculum