Sjögull, Nymphoides peltata
Sjögull, Nymphoides peltata

Sjögull, Nymphoides peltata

En invasiv art som tyvärr planterats ut på flera håll i svenska vatten. Svår att bli av med.

Utbredning i Norden.

Naturvårdsverket om invasiva vattenväxter

Sjögull, Nymphoides peltata Sjögull, Nymphoides peltata Sjögull, Nymphoides peltata
   
Sjögull, Nymphoides peltata