Flugblomster, Ophrys insectifera

Några kalkkrävande arter av orkidéer

Utbredning i Norden.

Fam. Orkidéer

Flugblomster, Ophrys insectifera Några kalkkrävande arter av orkidéer Flugblomster, Ophrys insectifera