Dvärgandmat, Wolffia arrhiza

Dvärgandmat, Wolffia arrhiza

Tillsammans med stor andmat, Spirodela polyrhiza i den nyupptäckta lokalen vid Stjärneholms slottsruin .

Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza Vallgraven vid Stjärneholms slottsruin med dvärgandmat, Wolffia arrhiza och stor andmat, Spirodela polyrhiza Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza
Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza
 
Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza Dvärgandmat, Wolffia arrhiza med stor andmat, Spirodela polyrhiza  

Stjärneholms slottsruin med vallgraven.