Kallgräs, Scheuchzeria palustris
Kallgräs, Scheuchzeria palustris

Kallgräs, Scheuchzeria palustris

Utbredning i Norden.