Havssälting, Triglochin maritima
Havssälting, Triglochin maritima

Havssälting, Triglochin maritima

Utbredning i Norden.

Enhjärtbladiga växter - Monokotyledoner

Havssälting, Triglochin maritima Havssälting, Triglochin maritima Havssälting, Triglochin maritima