Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

Mindre flugsnappare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl von Linné - blomsterkungen

Carl Linnaeus föddes den 13 maj 1707 i Råshult i södra Småland. När han var två år flyttade familjen till Stenbrohult där Carls far tillträdde tjänsten som präst. Tanken var från början att även Carl skulle bli präst, men det blev i stället studier i medicin. Efter ett år i Lund kom han till Uppsala år 1728. Studierna gick bra och år 1732 var det dags för den första av hans resor runt om i Sverige, den till Lappland.

Linnés Hammarby

Gården Hammarby utanför Uppsala köptes av Linné år 1758 för att användas som sommarbostad.

Sverige var ett fattigt land på den tiden och resorna syftade till att utforska Sverige. Helst skulle värdefulla naturresurser upptäckas som man kunde exploatera. Under resan till Lappland antecknade Linné allt han såg. Fåglar, växter, mineral, landskap och samernas dräkter beskrevs i detalj. Efter resan gav han ut en flora över Lapplands växter, den första i sitt slag. Resan har efteråt beskrivits som den viktigaste upptäcktsresan som gjorts i Sverige. År 1734 var det dags för nästa resa, denna gång till Dalarna.

Förutom alla naturobservationer spanade han denna gång även in en vacker flicka i Falun, Sara Elisabeth Moraea. De gifte sig år 1739. Innan Carl kunde gifta sig var han dock tvungen att skaffa sig ett jobb och börja tjäna pengar. Eftersom man inte kunde doktorera i medicin i Sverige vid den här tiden reste Carl till staden Harderwijk i Holland. Linné bodde kvar i Holland under några år och gav där ut Systema Naturæ år 1735. Systema Naturæ är hans mest berömda verk och lade grunden för den klassificering av organismvärlden vi sedan dess har använt oss av.

Linnés system för namngivning av organismer går ut på att alla arter har ett vetenskapligt namn bestående av två delar. Den första delen är släktnamnet och anger vilken grupp av närbesläktade organismer arten hör till. Den andra delen är ett artnamn som ofta belyser någon intressant egenskap hos arten. Närstående släkten hör till samma familj.

Exempel: Svalört

Till släktet Ranunculus (smörblommor) hör arterna smörblomma, Ranunculus acris, och svalört, Ranunculus ficaria. Artnamnet acris betyder skarp, bitter och syftar på den obehagliga smaken hos smörblomman. Ficaria betyder fikonlik. Släktet Ranunculus ingår i familjen Ranunkelväxter dit också sipporna och flera andra släkten hör.

Carl Linnaeus?

Carl adlades för sina insatser och bytte då namn till Carl von Linné.