Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsmängd

Oligotrofa sjöar är näringsfattiga.

Eutrofa sjöar är näringsrika.


Oligotrofa sjöar

Länk >>> Ny sida

 Eutrofa sjöar

Länk >>> Ny sida

Kretslopp och övergödning