Hällsnäcka,Chondrina arcadica (Chondrina clienta)
Hällsnäcka, Chondrina clienta

Betad kalkstenshäll

Under nätterna kryper snäckorna upp ur sprickan och betar lavar, alger och bakterier på kalkstenen. Den betade ytan syns tydligt i kalkstenen på karstalvar. På dagarna sitter snäckorna nere i sprickorna. Beteendet är en ekologisk anpassning till förhållandena på torra marker.

Hällsnäcka, Chondrina clienta Hällsnäcka, Chondrina clienta Hällsnäcka, Chondrina clienta
Betad kalkstenshäll Hällsnäcka, Chondrina arcadica Hällsnäcka, Chondrina arcadica