Lövträdlöpare, Rhagium mordax
Lövträdlöpare, Rhagium mordax

Lövträdlöpare, Rhagium mordax

Barrträdlöpare, Rhagium inquisitor
Lövträdlöpare, Rhagium mordax Lövträdlöpare, Rhagium mordax Barrträdlöpare, Rhagium inquisitor