Vanlig snytbagge, Hylobius abietis
Vanlig snytbagge, Hylobius abietis

Vanlig snytbagge, Hylobius abietis

En av våra stora skadeinsekter inom skogsbruket. SLU forskning

Familj: vivlar, Curculionidae

Vanlig snytbagge, Hylobius abietis Det som gett snytbaggen dess namn är snytet. Vivlar har ofta ett mer eller mindre utdraget snyte som har antenner och mundelar på sig. Vanlig snytbagge, Hylobius abietis
Vanlig snytbagge, Hylobius abietis Vanlig snytbagge, Hylobius abietis Liparus coronatus