åttatandad barkborre, Ips typographus

åttatandad barkborre, Ips typographus (granbarkborre)

Kallas även granbarkborre. En av våra större skadegörare inom det ekonomiska skogsbruket. Infekterar döda stammar och lägger ägg i träd med diameter över 10 cm. Läs mer

åttatandad barkborre, Ips typographus åttatandad barkborre, Ips typographus åttatandad barkborre, Ips typographus
åttatandad barkborre, Ips typographus åttatandad barkborre, Ips typographus åttatandad barkborre, Ips typographus
åttatandad barkborre, Ips typographus
åttatandad barkborre, Ips typographus Liggande timmer med borrrmjöl från granbarkborrar Liggande timmer med borrrmjöl från granbarkborrar
   
åttatandad barkborre, Ips typographus