Gotlandsolja

Under några år pumpades olja ur det gotländska berget. Flödet var dock aldrig i närheten av att vara kommersiellt och produktionen lades ned.