Peak Oil, Egypten
Peak Oil, Egypten

Peak Oil, Egypten

Oljekonsumtionen har ökat i Egypten under senare år. Matpriserna ökar samtidigt som statens inkomster på oljeexport upphör. Befolkningen ökar med en miljon människor per år, och stora mängder livsmedel importeras. Att man tröttnat på diktatur efter att aldrig ha haft något annat är nog bara en delförklaring till den "Arabiska våren". Under 2011 minskade den inhemska konsumtionen och Egypten fick åter en nettoexport av olja. Detta syns inte i kurvan ovan och det återstår att se hur länge det varar.

Peak Oil

Hubbert beräknade att USA skulle nå sin maximala oljeutvinning år 1970. Hans sätt att beräkna detta har sedan dess utvecklats och förfinats. Nya beräkningar gör gällande att världen just nu befinner sig på en platå av oljeproduktion som strax faller. Fram till 1970 hittade man ständigt nya stora fyndigheter med olja. Därefter blir det allt mindre som hittas för varje decennium. Sedan 1980 håller fynden inte jämna steg med konsumtionen. Fram till 2005 ökade produktionen av olja när efterfrågan steg. Sedan 2005 kan inte produktionen av råolja öka lika lätt vilket ger ett h ögt pris vid hög efterfrågan. I nästa skede kommer produktionen att minska. Eftersom ekonomin påverkas starkt av energipriser blir följden en kraftigt sänkt ekonomi. Många varnar för att matpriserna kommer att stiga kraftigt.En kalori mat produceras idag med hjälp av sju kalorier diesel.